Lina Rönnbäck
Norrbottning som flyttat runt en hel del
Familj: Sambo, dotter, de två hästarna Arthur och Talento